Kretas flora. Endemiske planter

Ca. 10% af Kretas flora er endemisk. Dvs. planterne findes kun på Kreta. Og da Kreta med mere end 1.700 forskellige plantearter er et af Europas mest artsrige områder, bliver det også til ganske mange endemiske planter.
Nogle af dem er almindeligt forekommende på Kreta, men de fleste er sjældne og kan være svære at finde.
En oversigt over mange af dem kan hentes her. (På engelsk og kun med de latinske plantanavne angivet).

Nedenfor vil vi beskrive nogle få af Kretas endemiske plantearter.

Kretensisk zelkova (Zelkova abelicea)

Zelkova abelicea

Dette 3 til 5 meter høje træ findes kun på Kreta, hvor det er fundet 17 forskellige steder i bjergene. I alt regner man med at der findes 50-100 udvoksede træer i disse grupper. Det er derfor registreret som en truet art af International Union for Conservation of Nature (IUCN). Kretensisk zelkova vokser på klipper, kalkholdig jord og på stenede bjergskråninger. Det findes i skov, krat og hede spredt mellem andre træarter. Bl.a. i Rouvas skovene på Psiloriis' skråninger syd for Villa Talea. Zelkova har en stærkt forgrenet, tæt krone. Bladene er små og grønne med savtakkede kanter og træet får små, duftende blomster.Kretensisk plantantræ (Platanus orientalis var. Cretica)

Platanus orientalis

Den kretensiske platan er en underart af den orientalske platan. Men hvor alle andre platantræer er løvfældende er den kretensiske platan stedsegrøn. Den stedsegrønne platan findes kun på Kreta og der findes kun ca. 50 træer spredt rundt omkring på øen. Træet kan blive meget stort og bruges ofte som skyggetræ på små torve og pladser i landsbyerne. Det mest berømte kretensiske platantræ findes ved de arkæologiske udgravninger ved Gortyn. Det siges at det var under dette træ at Zeus og Europa elskede og at det er derfor, at træet har beholdt sine blade lige siden.Løvehale. (Phlomis lanata)

Phlomis lanata

På Kreta findes tre slags løvehaler, Phlomis fruticosa, Phlomis cretica og Phlomis lanata. Den sidstnævnte findes kun på Kreta. Phlomis cretica findes trods navnet også andre steder i det sydlige Grækenland. P. lanata er en stedsegrøn busk, der kan minde om salvie med sine grågrønne hårede blade. Blomsterne er gyldne. Den vokser på tørre, klippefyldte skråninger (phrygana) i fuld sol.