Kretas fauna

Der har boet mennesker på Kreta i tusindvis af år. Men på trods af denne lange historie med menneskelig aktivitet er Kretas natur og miljø fortsat meget varieret. Det rige dyreliv på Kreta er ligesom øens flora resultatet af øens isolation fra de omliggende landmasser og øens mange forskellige økosystemer.
F.eks. er de eneste endemiske pattedyr i Grækenland (dvs. arter, der kun findes i Grækenland) hjemmehørende på Kreta.

Kreta ligger på fuglenes store trækrute fra Afrika til Europa og der er derfor specielt mange rovfugle på øen. Men også mange andre fuglearter lever enten permanent eller som trækfugle på Kreta.

Brug links'ene til højre for at lære mere om Kretas dyreliv.

I farvandet omkring Kreta kan man finde de fleste af Middelhavets marine livsformer: havaborrer, blæksprutter, muræner, brasen, rokker, skorpion fisk, barracudaer og søheste, for at nævne nogle. Hajer er der også, men der er ingen rapporter om hajangreb ved Kretas kyster. Også mange af havets pattedyr kan man møde omkring Kreta. I det Libyske Hav syd for Kreta kan man møde flokke af gråhvaler og stribede delfiner og Kreta er hjemsted for de sidste af den stærkt truede Middelhavsmunkesæl. En anden truet dyreart er den uægte Karetteskildpadde, der har et af sine største æglægningsområder på Kreta.

Read aboutLæs også:Dyrevelfærd på Kreta

Fuglelivet på Kreta er især kendt for et meget stort antal rovfugle. Der i blandt den sjældne Lammegrib og den Kretensiske Kongeørn, der kun findes her. Men takket være de mange forskellige geografiske og klimatiske områder på øen rummer Kreta også en lang række andre fuglearter. Lige fra alpine arter, der kan leve i de højtliggende bjergområder, hvor sneen dækker jorden i op til 8 måneder om året, til en lang række havfugle, vadefugle, små sangfugle med flere. Lærker, svaler, isfugle, hærfugle, mange finker og spurvearter er almindelige på Kreta. Man kan også være heldig at møde eksotiske fugle som f.eks. parakitter, pelikaner og flamingoer.

Det største landlevende pattedyr på Kreta er den kretensiske vildged, Agrimi'en eller Kri-Kri'en. Men der er også en særlig kretensisk underart af grævlinge, en meget sjælden kretensisk vildkat, ligesom der er særlige endemiske arter af mår, spidsmus og pigmus.

Blandt de padder og krybdyr, der lever på Kreta kan man også finde arter, der ikke findes andre steder i verden. Det gælder f.eks. den kretensiske vandfrø og det kretensiske murfirben. Der er fire slangearter på Kreta. Kun en af dem er giftig. Det er den furetandede snog, men dens bid er ikke farlig for almindeligt sunde mennesker, dertil er dens gift for svag.

Det samme gælder de skorpioner, der lever på Kreta. Der er en del forskellige arter vidt udbredt på øen, men ingen som er farlige. Insektlivet på Kreta er i øvrigt righoldigt og igen med flere endemiske arter. F.eks. Kretasvalehalen, en sommerfugl, der lever i bjergene.

Fra udgravninger kender man også til Kretas forhistoriske dyreliv. Der har bl.a. levet dværgelefanter og flodheste på øen for tusinder af år siden.