Kretas fauna. Pattedyr

På Kreta kan man finde 37 forskellige arter af pattedyr. Heraf er der 14 forskellige arter af verdens mest udbredte pattedyr, nemlig flagermus. (På verdensplan omfatter flagermusene ca. 950 arter, som tilsammen udgør 1/4 af alle kendte pattedyrarter).

Read aboutLæs også: Dyrevelfærd på Kreta

De øvrige landlevende pattedyr er relativt små dyr. Måske med undtagelse af Agrimien eller 'Kri-Kri'en', Kretas berømte vildged. To andre pattedyr, der kun findes på Kreta, er til gengæld meget små. Det er den kretensiske pigmus og den kretensiske spidsmus.

Delfiner og tre andre hvalarter lever i farvandene omkring Kreta. Det samme gør den udryddelsestruede Middelhavsmunkesæl. Der er formentlig under 600 dyr tilbage af denne sælart i verden.

Nedenfor finder du en liste over pattedyrene på Kreta og herefter korte beskrivelser af nogle af dyrene.


Insektædere

Flagermus

Haredyr

Gnavere

Rovdyr

Drøvtyggere

HavpattedyrCapra aegagrus creticus

Den kretensiske vildged

(Capra aegagrus creticus)

Den vilde ged på Kreta - eller Kri-Kri, som den kaldes - (Capra aegagrus creticus) er egentlig en forvildet tamged, som nedstammer fra de første flokke af tamme geder i det østlige område omkring Middelhavet fra omkring 8000-7500 f.v.t.
På Kreta kaldes hannen sommetider 'agrimi' (den vilde), mens hunnerne kaldes Sanada'.
I dag findes Kri-Kri'en kun på Kreta og tre små øer ved Kretas kyst. (Dia, Thodorou og Agii Pandes). Geden har en lysebrun pels med et mørkt bånd omkring nakken. Det er et meget sky dyr, som hviler sig det meste af dagen. De undgår helst mennesker, og det er ikke sandsynligt at man vil komme til at opleve dem i vild natur på en almindelig ferie på Kreta.
Kri-kri'en er ikke et oprindeligt dyr på kreta, men er blevet indført sammen med de første mennesker i den tidlige minoiske civilisations periode. Dyret var engang almindeligt over hele det ægæiske område, men idag er det sidste væsentlige levested kun de højtliggende bjergområder i Lefka Ori eller De Hvide Bjerge på Vestkreta.
I 1960 var der mindre end 200 dyr tilbage. Det skyldtes bl.a. at geden var blevet jagtet som føde for de kretenske guerillaer, der skjulte sig i bjergene under den tyske besættelse under Anden Verdenskrig. Kri-kri'ens truede tilstand var en væsentlig årsag til, at Samaria kløften blev gjort til nationalpark i de tidlige 1960'ere. Idag er der stadig kun ca. 2.000 dyr på øen og arten anses stadig for at være truet. De bliver jaget af krybskytter, deres græsningsområder er blevet indskrænkede og bestanden har været ramt af sygdomme. Det er også et problem, at de kan parre sig med almindelige geder og på den måde 'udvande' deres arvemateriale.
Arkæoligiske udgravninger har afdækket adskillige vægmalerier af Kri-kri'en og der er dem, der mener, at dyret var genstand for religiøs tilbedelse i antikkens tid. Idag er Kri-kri'en gjort til en slags nationalsymbol for Kreta og man kan se den afbilledet i turistbrochurer og officiel litteratur om Kreta.
Felis silvestris cretensis

Den kretensiske vildkat

(Felis silvestris cretensis)

'Fourokattos': Den mystiske vildkat fra Psiloritis Bjergene.
In 1905 købte en engelsk dame to dyreskind på markedet i Chaniá. det skulle vise sig at være de første fysiske spor af de mange myter og legender om 'Fourokattos' (den rasende kat) som over generationer var blevet overleveret mellem kretenserne. Men tilbage i 1905 var der ikke nogen videnskabsmænd, der for alvor troede på, at der fandtes sådan et dyr.
Næsten et århundrede senere, i 1996, var et hold forskere fra et italiensk universitet på Kreta for at studere øens rovdyr. En morgen, da forskerne var ved at tilse deres fælder i Psiloritis Bjergene opdagede de til deres overraskelse, at de havde fanget en kat på 5,5 kg. Og da de tog den med til universitetet i Rethymnon for videre undersøgelser, skabte deres fund en sensation.
Den kretensiske vildkat (Felis silvestris cretensis) har en gulbrun pels og kan brøle faretruende 'tigeragtigt'! Man er ikke helt enige om, hvorvidt den er i familie med den europæiske vildkat eller den afrikanske vildkat.
Der er to fremherskende hypoteser om vildkattens tilstedeværelse på Kreta. Enten kom den til Kreta før øen blev adskilt fra fastlandet, eller også blev dyret bragt til øen som tamdyr med nogle af de tidligste mennesker, hvorefter den blev forvildet.
De italienske forskere er de eneste, der nogensinde har fanget et levende eksemplar af katten og mange har ment, at den nok var uddød indtil for nylig (2006), hvor den igen blev set. Ifølge vores naboer ved Villa Talea, har den tidligere været set i området ved feriehuset.