Kretas fauna. Insekter, snegle o.l.

Bløddyr som muslinger og snegle og leddyr som f.eks. insekter, edderkopper, krebs m.fl. antages at udgøre omkring 1.170.000 kendte arter og stå for ca. 80% af alle levende dyr. Hvor mange tusinde af dem, der lever på Kreta, vides ikke, men det er i hvert fald flere end vi kan beskrive her.

Også når det drejer sig om bløddyr og leddyr har Kreta en righoldig og spændende fauna. Bl.a. med mange arter, der kun findes på Kreta. Nogle ganske få af disse beskrives nedenstående.


Zerynthia cerisyi cretica

Kreta-svalehale

(Zerynthia cerisyi cretica)

Grækenland har over 230 arter af sommerfugle og er dermed et af de lande i Europa med den rigeste sommerfugle-fauna. Mange af arterne er endemiske for Grækenland. Dertil kommer at det milde klima gør sæsonen for sommerfuglenes flyvning meget lang. Fra februar og helt ind i november.

En af de endemiske sommerfuglearter er Kreta-svalehalen (Zerynthia cerisyi cretica). En lille sommerfugl, der kun findes i bjergene på Kreta.
Den hører til den gruppe af dagsommerfugle, der kaldes svalehaler. De fleste af denne art er store, farvestrålende sommerfugle, men Kreta-svalehalen er en de mindste. Dens vingefang er på 4-5 cm. Til sammenligning har de største svalehaler et vingefang på op til 28 cm. Hannen har en bleg gul farve med sorte tegninger på forvingerne og sorte og røde pletter på bagvingerne. Hunnen er gul eller rødgul med sorte tegninger på for- og bagvinger samt røde og blå pletter på bagvingerne.
Kreta-svalehalen lever af nektar fra forskellige blomster, mens larven lever af planten, Svalerod. Den Svalerod, der findes på Kreta, er også endemisk (Aristolochia cretica). Den gror i skyggen af den øvrige bevoksning på steder med spredt træbevoksning eller på buskklædte bjergskråninger. det er derfor også her, man finder Kreta-svalehalen. Kreta-svalehalen lever spredt over hele Kreta, men er ikke særlig almindelig og kan svær at observere da dens levesteder er svært tilgængelige.
Efter parring lægges æggene på en Svalerod på undersiden af bladene. De klækkes efter 2-3 uger, hvorefter larverne lever af værtsplanten. Fordi planten Svalerod er giftig optager sommerfuglelarven giften i sig. Det skader den ikke, men gør den den uspiselig for fugle og andre fjender. Larverne er gule med sorte striber og røde hårtotter.
Larven forpupper sig efter nogle uger. Puppen ligner en vissen kvist, og sidder på en tynd stængel. Her overvintrer puppen i ca. 10 måneder. I foråret kommer den voksne sommerfugl frem. Hvornår, afhænger af lufttemperaturen, men typisk flyver den voksne sommerfugl fra marts til maj-juni. Den enkelte sommerfugl lever dog kun nogle få uger.