Kretas fauna. Endemiske dyr

At et dyr er endemisk betyder, at det kun findes et afgrænset sted på kloden. Og på Kreta findes der en del dyr, der på grund af øens isolerede beliggenhed har udviklet sig til sin egenselvstændige art eller underart. En enkelt af dem - den kretensiske spidsmus (Crocidura zimmermanni) - kan endda siges at være et forhistorisk dyr. Det er det eneste tilbageværende dyr, der har overlevet siden den tid, da der levede elefanter og flodheste på øen for tusinder af år siden.
Nogle af de endemiske dyrearter fra Kreta beskrives på denne side.

Endemiske pattedyr:
Kretensisk spidsmus (Crocidura zimmermanni)
Kretensisk pigmus (Acomys minous)
Kretensisk vildkat (Felis silvestris cretensis)
Kretensisk vildged / Agrimi / Kri Kri (Capra aegagrus creticus)

Underarter af:
Husmår (Martes foina)
Grævling (Meles meles)

Endemiske padder og krybdyr:
Kretensisk murfirben (Podarcis cretensis)
Kretensisk vandfrø (Pelophylax cretensis)

Endemiske sommerfugle:
Kreta-svalehale (Zerynthia cerisyi cretica)
Kretensisk blåfugl (Plebejus psyloritus)
Kreta-Perlemorrandøje (Coenonympha thyrsis)