Kretas fauna. Liste over fugle

Nedenfor finder du en liste over mere end 300 fugle, der findes på Kreta. Enten som fastboende eller som trækfugle. Nogle er kun sjældne gæster på øen, og listen er ikke komplet. Den skulle imidlertid omfatte mere end 3/4 af alle fugle på Kreta.
Listen er organiseret alfabetisk efter de videnskabelige navne på ordener, så familier og endelig arter af fugle. For hver fugleart er angivet navnet på latin og dansk. Eksempler på danske fuglearter er angivet for hver orden.

Orden: Accipitriformes

Dagaktive rovfugle:. høge, ørne, gribbe og mange andre, omkring 225 arter i alt.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Accipiter brevipes  Accipitridae Balkanhøg
 Accipiter gentilis  Accipitridae Duehøg
 Accipiter nisus  Accipitridae Spurvehøg
 Aegypius monachus  Accipitridae Munkegrib
 Aquila chrysaetos  Accipitridae Kongeørn
 Aquila clanga  Accipitridae Skrigeørn
 Aquila heliaca  Accipitridae Kejserørn
 Aquila nipalensis  Accipitridae Steppeørn
 Aquila pomarina  Accipitridae Lille skrigeørn
 Buteo buteo Accipitridae Musvåge
 Buteo lagopus  Accipitridae Fjeldvåge
 Buteo rufinus  Accipitridae Ørnevåge
 Circaetus gallicus  Accipitridae Slangeørn
 Circus aeruginosus  Accipitridae Rørhøg
 Circus cyaneus  Accipitridae Blå kærhøg
 Circus macrourus  Accipitridae Steppehøg
 Circus pygargus  Accipitridae Hedehøg
 Elanus caeruleus  Accipitridae Blå Glente
 Gypaetus barbatus  Accipitridae Lammegrib
 Gyps fulvus  Accipitridae Gåsegrib
 Haliaeetus albicilla  Accipitridae Havørn
 Hieraaetus fasciatus  Accipitridae Høgeørn
 Hieraaetus pennatus  Accipitridae Dværgørn
 Milvus migrans  Accipitridae Sort Glente
 Milvus milvus  Accipitridae Rød Glente
 Neophron percnopterus  Accipitridae Ådselgrib
 Pernis apivorus  Accipitridae Hvepsevåge
 Pandion haliaetus  Pandionidae Fiskeørn


Orden: Anseriformes

Omkring 150 arter af andefugle i tre familier: Anhimidae (Hyrdefugle), Anseranatidae (Skadegæs) og Anatidae (egentlige andefugle), der omfatter over 140 arter af vandfugle, blandt dem de ænder, gæs og svaner.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Anas acuta  Anatidae Spidsand
 Anas clypeata  Anatidae Skeand
 Anas crecca  Anatidae Krikand
 Anas penelope  Anatidae Pipeand
 Anas platyrhynchos  Anatidae Gråand
 Anas querquedula  Anatidae Atlingand
 Anas strepera  Anatidae Knarand
 Anser albifrons  Anatidae Blisgås
 Anser anser Anatidae Grågås
 Aythya ferina  Anatidae Taffeland
 Aythya fuligula  Anatidae Troldand
 Aythya nyroca  Anatidae Hvidøjet and
 Branta ruficollis  Anatidae Rødhalset gås
 Cygnus cygnus  Anatidae Sangsvane
 Cygnus olor  Anatidae Knopsvane
 Marmaronetta angustirostris  Anatidae Marmorand
 Mergus albellus  Anatidae Lille skallesluger
 Mergus serrator   Anatidae Toppet Skallesluger
 Netta rufina  Anatidae Rødhovedet And
 Tadorna tadorna  Anatidae Gravand


Orden: Apodiformes

Apodiformes indeholder 450 arter i to familier: Mursejlere (Apodidae) og træsejlere (Hemiprocnidae)

 Apus apus  Apodidae Mursejler
 Apus melba  Apodidae Alpesejler
 Apus pallidus  Apodidae Gråsejler


Orden: Caprimulgiformes

Natravne

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Caprimulgus europaeus  Caprimulgidae Natravn


Orden: Charadriiformes

Små til mellemstore fugle. Omfatter omkring 350 arter. De fleste Charadriiformes bor i nærheden af ​​vand og spiser hvirvelløse dyr eller andre smådyr. Nogle er pelagiske (havfugle), nogle lever i ørkener et par stykker i skove.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Burhinus oedicnemus  Burhinidae Triel
 Charadrius alexandrinus  Charadriidae Hvidbrystet Præstekrave
 Charadrius asiaticus  Charadriidae Kaspisk Præstekrave
 Charadrius dubius  Charadriidae Lille Præstekrave
 Charadrius hiaticula  Charadriidae Stor Præstekrave
 Charadrius leschenaultii  Charadriidae Ørkenpræstekrave
 Charadrius morinellus  Charadriidae Pomeransfugl
 Chettusia gregaria  Charadriidae Steppevibe
 Chettusia laucura  Charadriidae Sumpvibe
 Hoplopterus spinosus  Charadriidae Sporevibe
 Pluvialis apricaria  Charadriidae Hjejle
 Pluvialis fulva  Charadriidae Sibirisk Hjejle
 Pluvialis squatarola  Charadriidae Strandhjejle
 Vanellus vanellus  Charadriidae Vibe
 Cursorius cursor  Glareolidae Ørkenløber
 Glareola pratincola  Glareolidae Rødvinget Braksvale
 Haematopus ostralegus  Haematopodidae Strandskade
 Larus argentatus  Laridae Sølvmåge
 Larus atricilla  Laridae Lattermåge
 Larus audouinii  Laridae Audouinsmåge
 Larus cacchinans  Laridae Kaspisk måge
 Larus canus  Laridae Stormmåge
 Larus fuscus  Laridae Sildemåge
 Larus fuscus heuglni  Laridae Sibirisk måge
 Larus genei  Laridae Tyndnæbbet måge
 Larus icthyaetus  Laridae Stor sorthovedet måge
 Larus melanocephalus  Laridae Sorthovedet måge
 Larus minutus  Laridae Dværgmåge
 Larus ridibundus  Laridae Hættemåge
 Rissa tridactyla  Laridae Ride
 Himantopus himantopus  Recurvirostridae Stylteløber
 Recurvirostra avosetta  Recurvirostridae Klyde
 Actitis hypoleucos  Scolopacidae Mudderklire
 Arenaria interpres  Scolopacidae Stenvender
 Calidris alba  Scolopacidae Sandløber
 Calidris alpina  Scolopacidae Almindelig ryle
 Calidris canutus  Scolopacidae Islands ryle
 Calidris ferruginea  Scolopacidae Krumnæbbet ryle
 Calidris fuscicollis  Scolopacidae Hvidrygget ryle
 Calidris melanotos  Scolopacidae Stribet ryle
 Calidris minutus  Scolopacidae Dværgryle
 Calidris subinuta  Scolopacidae ////
 Calidris temminckii  Scolopacidae Temmincksryle
 Gallinago gallinago  Scolopacidae Dobbeltbekkasin
 Gallinago media  Scolopacidae Tredækker
 Limicola falcinellus  Scolopacidae Kærløber
 Limosa lapponica  Scolopacidae Lille Kobbersneppe
 Limosa limosa  Scolopacidae Stor Kobbersneppe
 Lymnocryptes minimus  Scolopacidae Enkeltbekkasin
 Numenius arquata  Scolopacidae Stor Regnspove
 Numenius phaeopus  Scolopacidae Lille Regnspove
 Phalaropus lobatus  Scolopacidae Odinshane
 Philomachus pugnax  Scolopacidae Brushane
 Scolopax rusticola  Scolopacidae Skovsneppe
 Tringa erythropus  Scolopacidae Sortklire
 Tringa glareola  Scolopacidae Tinksmed
 Tringa nebularia  Scolopacidae Hvidklire
 Tringa ochropus  Scolopacidae Svaleklire
 Tringa stagnatilis  Scolopacidae Damklire
 Tringa totanus   Scolopacidae Rødben
 Stercorarius longicaudus  Stercorariidae Lille kjove
 Stercorarius parasiticus  Stercorariidae Almindelig kjove
 Stercorarius skua  Stercorariidae Storkjove
 Chlidonias hybridus  Sternidae Hvidskægget Terne
 Chlidonias leucopterus  Sternidae Hvidvinget terne
 Chlidonias niger  Sternidae Sortterne
 Gelochelidon nilotica  Sternidae Sandterne
 Sterna albifrons  Sternidae Dværgterne
 Sterna caspia  Sternidae Rovterne
 Sterna hirundo  Sternidae Fjordterne
 Sterna sandvicensis  Sternidae Splitterne


Orden: Ciconiiformes

Store langbenede vadefugle: storke, hejrer, ibiser, skestorke, og flere andre.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Ciconia ciconia  Ciconiidae Hvid stork
 Ciconia nigra  Ciconiidae Sort stork


Orden: Columbiformes

313 arter af duer.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Columba livia  Columbidae Klippedue
 Columba oenas  Columbidae Huldue
 Columba palumbus  Columbidae Ringdue
 Streptopelia decaocto  Columbidae Tyrkerdue
 Streptopelia orientalis  Columbidae Østlig turteldue
 Streptopelia senegalensis  Columbidae Palmedue
 Streptopelia turtur  Columbidae Turteldue


Orden: Coraciiformes

Farverige spurvelignende fugle bl.a. isfugl, hærfugl, biæder og næsehornsfugl.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Alcedo atthis  Alcedinidae Isfugl
 Ceryle rudis  Cerylidae Gråfisker
 Coracias garrulus  Coraciidae Ellekrage
 Halcyon smyrnensis  Halcyonidae Smyrnaisfugl
 Merops apiaster  Meropidae Biæder
 Merops supercilious/persicus  Meropidae Grøn Biæder
 Upupa epops  Upupidae Hærfugl


Orden: Cuculiformes

Gøgefugle.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Clamator glandarius  Cuculidae Skadegøg
 Cuculus canorus  Cuculidae Gøg


Orden: Falconiformes

Falke. Dagaktive rovfugle.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Falco biarmicus  Falconidae Lannerfalk
 Falco cherrug  Falconidae Sakerfalk
 Falco columbarius  Falconidae Dværgfalk
 Falco eleonorae  Falconidae Eleonorafalk
 Falco naumanni  Falconidae Lille tårnfalk
 Falco peregrinus  Falconidae Vandrefalk
 Falco subbuteo  Falconidae Lærkefalk
 Falco tinnunculus  Falconidae Tårnfalk
 Falco vespertinus  Falconidae Aftenfalk


Orden: ordenen Galliformes

Hønsefugle. Kalkuner, fasaner, høns m.fl.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Alectoris chukar  Phasianidae Chukarhøne
 Coturnix coturnix  Phasianidae Vagtel
 Phasianus colchicus  Phasianidae Fasan


Orden: Gaviiformes

Lommer

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Gavia stellata  Gaviidae Rødstrubet Lom


Orden: Gruiformes

Tranefugle.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Grus grus  Gruidae Trane
 Crex crex  Rallidae Engsnarre
 Fulica atra  Rallidae Blishøne
 Gallinula chloropus  Rallidae Grønbenet Rørhøne
 Porzana parva  Rallidae Lille Rørvagtel
 Porzana porzana  Rallidae Plettet Rørvagtel
 Porzana pusilla  Rallidae Dværgrørvagtel
 Rallus aquaticus  Rallidae Vandrikse


Orden: Passeriformes

Sangfugle, spurvefugle. Indeholder mere end halvdelen af ​​alle fuglearter. Over 5.000 arter.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Acrocephalus arundinaceus  Acrocephalidae Drosselrørsanger
 Acrocephalus melanopogon  Acrocephalidae Tamarisksanger
 Acrocephalus paludicola  Acrocephalidae Vandsanger
 Acrocephalus palustris  Acrocephalidae Kærsanger
 Acrocephalus schoenobaenus  Acrocephalidae Sivsanger
 Acrocephalus scirpaceus  Acrocephalidae Rørsanger
 Hippolais calijata  Acrocephalidae Lille gulbug
 Hippolais icterina  Acrocephalidae Gulbug
 Hippolais olivetorum  Acrocephalidae Olivensanger
 Hippolais pallida  Acrocephalidae Østlig Bleg Gulbug
 Alauda arvensis  Alaudidae Sanglærke
 Calandrella brachydactyla  Alaudidae Korttået lærke
 Chersophilus duponti  Alaudidae Østlig Kalanderlærke
 Galerida cristata  Alaudidae Toplærke
 Lullula arborea  Alaudidae Hedelærke
 Melanocorypha calandra  Alaudidae Kalanderlærke
 Bombycilla garrulus  Bombycillidae Silkehale
 Certhia brachydactyla  Certhiidae Korttået træløber
 Cettia cetti  Cettiidae Cettisanger
 Cisticola juncidis  Cisticolidae Cistussanger
 Corvus corax  Corvidae Ravn
 Corvus corone  Corvidae Sortkrage
 Corvus frugilegus  Corvidae Råge
 Corvus monedula  Corvidae Allike
 Garrulus glandarius  Corvidae Skovskade
 Pyrrhocorax graculus  Corvidae Alpeallike
 Pyrrhocorax pyrrhocorax  Corvidae Alpekrage
 Emberiza caesia  Emberizidae Rustværling
 Emberiza cia  Emberizidae Klippeværling
 Emberiza cirlus  Emberizidae Gærdeværling
 Emberiza citrinella  Emberizidae Gulspurv
 Emberiza hortulana  Emberizidae Hortulan
 Emberiza melanocephala  Emberizidae Hætteværling
 Emberiza schoeniclus  Emberizidae Rørspurv
 Miliaria calandra  Emberizidae Kornværling/Bomlærke
 Carduelis cannabina  Fringillidae Tornirisk
 Carduelis carduelis  Fringillidae Stillits
 Carduelis chloris  Fringillidae Grønirisk
 Carduelis spinus  Fringillidae Grønsisken
 Carpodacus erythrinus  Fringillidae Karmindompap
 Coccothraustes coccothraustes  Fringillidae Kernebider
 Fringilla coelebs  Fringillidae Bogfinke/Kvækerfinke
 Loxia curvirostra  Fringillidae Lille Korsnæb
 Serinus serinus  Fringillidae Gulirisk
 Delichon urbica  Hirundinidae Bysvale
 Riparia riparia  Hirundinidae Digesvale
 Hirundo daurica  Hirundininae Rødrygget Svale
 Hirundo rupestris  Hirundininae Klippesvale
 Hirundo rustica  Hirundininae Landsvale
 Lanius collurio  Laniidae Rødrygget Tornskade
 Lanius excubitor  Laniidae Stor Tornskade
 Lanius minor  Laniidae Rosenbrystet Tornskade
 Lanius nubicus  Laniidae Masketornskade
 Lanius senator   Laniidae Rødhovedet Tornskade
 Locustella luscinioides  Locustellidae Savisanger
 Locustella naevia  Locustellidae Græshoppesanger
 Anthus campestris  Motacillidae Markpiper
 Anthus cervinus  Motacillidae Rødstrubet piper
 Anthus novaeseelandiae  Motacillidae New Zealand Pipit
 Anthus petrosus  Motacillidae Skærpiper
 Anthus pratensis  Motacillidae Engpiper
 Anthus spinoletta  Motacillidae Bjergpiper
 Anthus trivialis  Motacillidae Skovpiper
 Motacilla alba  Motacillidae Hvid Vipstjert
 Motacilla cinerea  Motacillidae Bjergvipstjert
 Motacilla flava  Motacillidae Gul Vipstjert
 Cercotrichas galactotes  Muscicapidae Trænattergal
 Erithacus rubecula  Muscicapidae Rødhals
 Ficedula albicollis  Muscicapidae Hvidhalset Fluesnapper
 Ficedula hypoleuca  Muscicapidae Broget Fluesnapper
 Ficedula parva  Muscicapidae Lille Fluesnapper
 Ficedula semitorquata  Muscicapidae Balkanfluesnapper
 Luscinia luscinia  Muscicapidae Nattergal
 Luscinia megarhynchos  Muscicapidae Sydlig Nattergal
 Luscinia svecica  Muscicapidae Blåhals
 Monticola saxatilis  Muscicapidae Stendrossel
 Monticola solitarius  Muscicapidae Blådrossel
 Muscicapa striata  Muscicapidae Grå Fluesnapper
 Oenanthe deserti  Muscicapidae Ørkenstenpikker
 Oenanthe hispanica  Muscicapidae Middelhavsstenpikker
 Oenanthe isabellina  Muscicapidae Isabellastenpikker
 Oenanthe leucopyga  Muscicapidae Hvidkronet Stenpikker
 Oenanthe oenanthe  Muscicapidae Stenpikker
 Oenanthe pleschanka  Muscicapidae Nonnestenpikker
 Phoenicurus ochruros  Muscicapidae Husrødstjert
 Phoenicurus phoenicurus  Muscicapidae Rødstjert
 Saxicola rubetra  Muscicapidae Bynkefugl
 Saxicola torquata  Muscicapidae Sortstrubet bynkefugl
 Oriolus oriolus  Oriolidae Pirol
 Panurus biarmicus  Paridae Skægmejse
 Parus ater  Paridae Sortmejse
 Parus caeruleus  Paridae Blåmejse
 Parus major  Paridae Musvit
 Passer domesticus  Passeridae Gråspurv
 Passer hispaniolensis  Passeridae Spansk spurv
 Passer montanus  Passeridae Skovspurv
 Petronia petronia  Passeridae Stenspurv
 Phylloscopus bonelli  Phylloscopidae Bjergløvsanger
 Phylloscopus collybita  Phylloscopidae Gransanger
 Phylloscopus sibilatrix  Phylloscopidae Skovsanger
 Phylloscopus trochilus  Phylloscopidae Løvsanger
 Phylloscopus inonatus  Phylloscopidae Phylloscopidae Hvidbrynet Løvsanger
 Prunella collaris  Prunellidae Alpejernspurv
 Prunella modularis  Prunellidae Jernspurv
 Regulus ignicapillus  Regulidae Rødtoppet Fuglekonge
 Regulus regulus  Regulidae Fuglekonge
 Remiz pendulinus  Remizidae Pungmejse
 Sitta neumayer  Sittidae Spætmejse
 Sturnus unicolor  Sturnidae Ensfarvet stær
 Sturnus vulgaris  Sturnidae Stær
 Sylvia atricapilla  Sylviidae Munk
 Sylvia borin  Sylviidae Havesanger
 Sylvia cantillans  Sylviidae Hvidskægget sanger
 Sylvia communis  Sylviidae Tornsanger
 Sylvia conpicillata  Sylviidae Brillesanger
 Sylvia curruca  Sylviidae Gærdesanger
 Sylvia hortensis  Sylviidae Vestlig mestersanger
 Sylvia melanocephala  Sylviidae Sorthovedet sanger
 Sylvia nisoria  Sylviidae Høgesanger
 Sylvia rueppelli  Sylviidae Sortstrubet sanger
 Sylvia sarda  Sylviidae Sardisk sanger
 Troglodytes troglodytes  Troglodytidae Gærdesmutte
 Turdus merula  Turdidae Solsort
 Turdus philomelos  Turdidae Sangdrossel
 Turdus pilaris  Turdidae Sjagger
 Turdus torquatus  Turdidae Ringdrossel
 Turdus viscivorus  Turdidae Misteldrossel


Orden: Pelecaniformes

Mellemstore og store vandfugle 50-60 levende arter. Hejrer, pelikaner m.fl.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Ardea cinerea  Ardeidae Fiskehejre
 Ardea purpurea  Ardeidae Purpurhejre
 Ardeola ralloides  Ardeidae Tophejre
 Botaurus stellaris  Ardeidae Rørdrum
 Bubulcus ibis  Ardeidae Kohejre
 Egretta alba  Ardeidae Sølvhejre
 Egretta garzetta  Ardeidae Silkehejre
 Ixobrychus minutus  Ardeidae Dværghejre
 Nycticorax nycticorax  Ardeidae Nathejre
 Pelecanus crispus  Pelecanidae Krøltoppet Pelikan
 Pelecanus onocrotalus  Pelecanidae Hvid Pelikan
 Phalacrocorax aristotelis  Phalacrocoracidae Topskarv
 Phalacrocorax carbo  Phalacrocoracidae Skarv / Ålekrage
 Phalacrocorax pygmaeus  Phalacrocoracidae Dværgskarv
 Platalea leucorodia  Threskiornithidae Skestork
 Plegadis falcinellus  Threskiornithidae Sort Ibis


Orden: Phalacrocoraciformes

Suler, fregatfugle.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Morus bassanus  Sulidae Sule


Orden: Phoenicopteriformes

Fire flamingoarter i Nord- og Sydamerika og to arter i Europa og Asien.

 Phoenicopterus ruber  Phoenicopteridae Europæisk flamingo


Orden: Piciformes

Stort set trælevende fugle, bedst kendt er spætter. Indeholder lidt over 400 arter af hvoraf Picidae (spætter og lignende) udgør omkring halvdelen.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Jynx torquilla  Picidae Vendehals


Orden: Podicipediformes

Lappedykkere, Podicipedidae med 22 arter.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Podiceps cristatus  Podicipedidae Toppet Lappedykker
 Podiceps nigricollis  Podicipedidae Sorthalset Lappedykker
 Tachybaptus ruficollis  Podicipedidae Lille lappedykker


Order: Procellariiformes

Stormfugle. Havlevende fugle som f.eks. albatrosser

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Hydrobates pelagicus  Hydrobatidae Lille stormsvale
 Calonectris diomedea  Procellariidae Kuhl’s skråpe
 Puffinus yelkouan  Procellariidae Ægæerskråpe


Orden: Psittaciformes

Papegøjer. Omkring 372 arter. Findes i de fleste tropiske og subtropiske områder.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Psittacula krameri  Psittacidae Alexanderparakit


Orden: Strigiformes

Ugler.

ART FAMILIE DANSK NAVN
 Asio flammeus  Strigidae Mosehornugle
 Asio otus  Strigidae Skovhornugle
 Athene noctua  Strigidae Kirkeugle
 Bubo bubo  Strigidae Stor hornugle
 Otus scops  Strigidae Dværghornugle
 Strix aluco  Strigidae Natugle
 Tyto alba  Tytonidae Slørugle